load
Białoruś

Białoruś

�?�Grodno nad Niemnem�?�- 1 dzie??

Odjazd  z miejsca pobytu turysty.Na trasie do Wilna zatrzymujemy si�? w Druskiennikch. W Grodnie zwiedzamy z przewodnikiem Star??wk�? Miasta. Obiad.Na koniec wycieczki zakupy.

Wymagana wiza wjazdowa- 60 z??

W cenie: przewodnik, pilot, przejazd 8os.bus, ubezpieczenie.
Cena: 200/220 z??. 
Wyjazd: 6:00, powr??t ok. 20:00.

�?�Ballada i Grodno�?�- 2 dni

Trasa: Grodno-Stare Wasiliszki-Lida-Nowogr??dek-Mir-Zaosie

1 dzie??
godz.6.00 wyjazd, zwiedzanie Grodna z przewodnikiem: stary i nowy zamek, Katedra, Pa??ac Chreptowicz??w, Ko??ci???? Zwiastowania NMP, Synagoga Ch??ralna, Cerkiew ?�wi�?tych Borysa i Gleba, dom Elizy Orzeszkowej, Obiad, Muzeum Niemena,Zamek w Lidzie, nocleg-Lida
 

2 dzie??
7.00 ??niadanie, zwiedzanie Nowogr??dka, zwiedzanie zabytkowego zespo??u parkowo-zamkowego Radziwi??????w z XVI wieku. i zamek w Mirze, Zaosia-miejsce urodzin Adama Mickiewicza, jezioro ?�wite??, powr??t do Polski.

Wymagana wiza wjazdowa- 60 z??

Koszty: koszty przy grupie 8 osobowej 400 z??