load
Sankt Petersburg - Rosja

Rosja - wycieczka 5-dniowa(bezp??atna wiza)

Sankt Petersburg, Talin -

"Per??y P????nocy" - 5 dni

Trasa: Go??dap-Narva-Sankt Petersburg-Peterszof-Puszkin- Tallin-Ryga-Go??dap

1 dzie??(??roda)

godz. 15.00 wyjazd np. z Go??dapi, Kolacja w Poniewie??,  nocleg Valga (Estonia)

 

2 dzie??(czwartek)

godz. 7.00 ??niadanie, wyjazd na granic? Narva(Estonia), odprawa graniczna, zwiedzanie Peterhofa.-350 rubli, wyjazd do Sankt Petersburga, zwiedzanie Muzeum Faber??e-450rubli, obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, wycieczka po Kana??ach Newy-700 rubli

3 dzie??(Pi?tek)

godz. 7.00 ??niadanie, wycieczka objazdowa: Newski Praspekt, Dom Singier, Pomnik Katarzyny, Targowy Center, Ko??ci???? ??w. Katarzyny, Kaza??ski Sabor, zwiedzanie Ermita??u-700 rubli, zwiedzanie Cerkwi na Kwi-300rubli, Isakowski Sabor-450, wycieczka objazdowa: Je??dziec z Br?zu, Bir??owy Plac, Bankowy Most., obiadokolacja( mo??liwo??? udzia??u ?Jezioro ?abedzie?) spacer po Newskim ( przejazd Metrem)

4 dzie??(sobota)

godz. 7.00 ??niadanie i wykwaterowanie, zwiedzanie Pietropaw??owskiej Twierdzy -400 rublispotkanie z przewodnikiem i wyjazd do Puszkina, zwiedzanie Bursztynowej Komnaty z Przewodnikiem ?? 2000 rubli, wyjazd na granic?, przekroczenie granicy, obiadokolacja zakwaterowanie w Talinie

5 dzie??(niedziela)

godz. 7.00 ??niadanie, zwiedzanie Star??wki Tallina z Przewodnikiem- 2,5 godz. ?? 40 z??, pobyt w Parnawie, obiad w Rydze,  wyjazd do Polski,godz. 24.00 przyjazd do Go??dapi

W programie: przejazd komfortowym 8 os. busem, 4 nocleg??w (2 w Sankt Petersburgu, 1 w Tallinie, 1 w Valga), ??niadania, wszystkie wst?py obj?te programem, opiek? pilota, us??ugi polskoj?zycznych przewodnik??w w Sankt Petersburgu, Talinie, ubezpieczenie KL i NNW.

Koszt: Razem przy grupie:  8 osobowa-1750 z??, 7 osobowa -1840 z??, 6 osobowa -  1960 z??

Wizyta elektroniczna bezp??atna.